current item Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
7. Adressen en Contact
8. Meer informatie
9. Doordenkers
10. Prikbord
11. Je eigen ervaringen
12. Zelfvertrouwen is ...
Leeskring Inspiratie
Colofon
Disclaimer
Ondersteuning
Home: ZELFVERTROUWEN.NL  
 

Voor activering van uw mogelijkheden!

Kijk voor meer informatie over psychologische begeleiding ook op onze website www.confidence.nl of neem hiervoor 'contact' op.

FILMLEZING THE SECRET IN THEIR EYES - 19 maart 2017 DRUCultuurfabriek Ulft

Geachte Lezer(es) / Filmliefhebber,

Hierbij wil ik u graag opmerkzaam maken op de mooie film ‘The Secret in Their Eyes' en op de filmlezing met als thema 'Rechtvaardige Stilte!', die ik op zondag 19 maart 2017 vanaf 13.15 u zal gaan houden bij de DRU Cultuurfabriek te Ulft.

Het thema 'Rechtvaardige Stilte!'
Hoewel we het gevoel hebben dat er toch wel zoiets als rechtvaardigheid bestaat, ervaren we - op een vaak pijnlijke manier - in ons leven en in de wereld om ons heen dat er dikwijls sprake is van onrechtvaardigheid. De verhouding tussen handeling en beloning of straf wordt door ons als niet juist en als onredelijk ervaren. Onrechtvaardigheid, dat indruist tegen ons gevoel van eerlijkheid, medemenselijkheid en gelijke rechten, wekt daarom bij ons vaak gevoelens op van irritatie, boosheid en zelfs van gewelddadigheid. Een goed voorbeeld hiervan zien we bij de rechtspraak waarbij een rechter de dader een bepaalde straf oplegt dat naar ons gevoel niet overeenkomt met het aangedane leed bij de slachtoffers. Toch blijven we het idee van rechtvaardigheid vasthouden en vinden we het maar moeilijk om te accepteren dat onrechtvaardigheid ook deel uitmaakt van het menselijk leven.

De film The Secret in Their Eyes (2011) (Oscarwinnaar 2010 voor beste buitenlandse film)
Benjamín Esposito, voormalig onderzoeksmedewerker van justitie, is onlangs met pensioen gegaan en voornemens een boek te schrijven over een onopgeloste brute moord. Om onderzoek te doen voor zijn boek keert Esposito terug naar zijn oude werkplek. Daar ontmoet hij niet alleen oud-collega Pablo, een zeer innemende en inventieve alcoholicus, maar ook Irene, destijds zijn meerdere en de vrouw die hij altijd heimelijk heeft bemind. De liefde is er nog altijd, maar ook de onmacht om daar naar te kunnen handelen. Wat volgt is enerzijds een spannende misdaadthriller en anderzijds een romantisch liefdesdrama.

De film wordt beschouwd als een meesterwerk en als een geslaagde mix van mooie beelden, muziek en een goede casting met overtuigend spelende acteurs. Ook omdat de regisseur grote gevoelens en grote thema's niet uit de weg gaat.

Regisseur: Juan José Campanella
Acteurs: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Pablo Rago
Argentiniê - Drama: 124 min. - Vanaf 16 jaar

Voor meer informatie wil ik u graag verwijzen naar de website van de DRUCultuurfabriek

Met vriendelijke groet en hopelijk kan ik u verwelkomen op 19 maart as.,

drs. Joop Roelofs (psycholoog)

CONFIDENCE

0315 - 64 11 88

ZELFVERTROUWEN IN THEORIE EN PRAKTIJK

Zelfvertrouwen bestaat uit vele aspecten. Wellicht vind je op deze
uitgebreide website de informatie, die je zoekt over (verbetering van je)
zelfvertrouwen. Klik voor meer informatie hieronder of hiernaast links
de onderwerpen aan die je zoekt. Succes met het vinden!

1. Welkom, geachte lezer ...

2. Onze visie op zelfvertrouwen en enkele uitgangspunten ...

3. Oorzaken en gevolgen van te weinig zelfvertrouwen ...

4. Hoe kan ik het zelfvertrouwen van mijn kind vergroten?

5. Als jongere heb ik soms het gevoel dat ik niks ben en kan ...

6. Ik kan als volwassene mezelf accepteren of afwijzen ...

7. Ik heb de volgende vraag of opmerking ...

8. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

9. Ik kan ook zó naar zelfvertrouwen kijken!

10. Ik ben op zoek en vind ...

11. Ik heb de volgende ervaringen met zelfvertrouwen ...

12. Enkele woorden tot slot ...

ZELFVERTROUWEN - DE BASIS VOOR JE LEVEN!
www.confidence.nl